Kategória: Štúdie, analýzy, prieskumy

Vplyv dizajnu križovatky na bezpečnosť cyklistov

Originálny názov: Comparison of five bicycle facility designs in signalized intersections using traffic conflict studies
Porovnanie piatich spôsobov riešenia križovatiek z hľadiska bezpečnosti cyklistov [Viac…]

Budovanie cyklistických chodníkov pozdĺž železničných tratí v BSK (2018)

Štúdia realizovateľnosti budovania cyklopravných a cykloturistických trás popri železniciach v BSK. [Viac…]

Porovnanie telesnej záťaže a vnímania jazdy na elektrickom a klasickom horskom bicykli (2019)

Originálny názov: Pedal-Assist Mountain Bikes: A Pilot Study Comparison of the Exercise Response, Perceptions, and Beliefs of Experienced Mountain Bikers
Štúdia porovnávajúca jazdu na eMTB [Viac…]