Vplyv dizajnu križovatky na bezpečnosť cyklistov

Originálny názov: Comparison of five bicycle facility designs in signalized intersections using traffic conflict studies
Porovnanie piatich spôsobov riešenia križovatiek z hľadiska bezpečnosti cyklistov

Dánska štúdia porovnáva bezpečnosť cyklistov v piatich dizajnoch križovatky. Ako najbezpečnejšie sa ukázalo vedenie cyklistickou cestičkou a cyklistickým priechodom. 
Štúdia podrobne opisuje aj metodiku prieskumu z hľadiska obrazovej a dátovej analýzy. 

Prejsť na stránku s možnosťou stiahnuť PDF 

Zdroj: Science Direct                     Rok: 2017