Dopady cyklodiaľnic v Kodani

Zhodnotenie dopadov vybudovania siete cyklodiaľnic v Kodani
Originálny názov: Cycle Superhighways Bicycle Account

Kvantitatívne a kvalitatívne zhodnotenie rôznych dopadov vybudovania siete “supercyklodiaľnic” v Kodani hlavnom meste Dánska: nárast počtu cyklistov, prechod z áut na bicykle, zníženie počtu práceneschopných, dopady na životné prostredie  a ďalšie údaje jednak celkovo a jednak podľa jednotlivých trás. 
Prehľadné grafy, infografiky, mapy. 

Stiahnuť PDF 

Zdroj: supercykelstier.dk                         Rok: 2019