Kľúčové faktory a bariéry cyklistickej a pešej dopravy

Štúdia identifikuje faktory, podľa ktorých si obyvatelia vyberajú aktívny dopravný mód (peši, cyklo, iný spôsob).

Originálny názov: Determinants and barriers of walking, cycling and using Personal e-Transporters: a survey in nine European cities

Obsiahla štúdia analyzuje faktory rozhodovania obyvateľov deviatich európskych miest (Tilburg, Groningen, Ghen, Liege, Trondheim, Bergen, Dortmunt, Dusseldorf a Berlín) o tom, či a aký mód aktívnej dopravy si zvolia.  

Pri bicyklovaní považujú obyvatelia za prekážky (v danom poradí dôležitosti) bezpečnosť, čas, fyzická náročnosť, geografické podmienky, náklady. 

Pri chôdzi je s prevahou najväčšou prekážkou čas, potrebný na prepravu. 

Štúdia okrem iného zdôraznila veľký rozdiel medzi pešou a cyklistickou dopravou a z toho vyplývajúcim iným prístupom k rozvoju, iné opatrenia a pod. 

Štúdia je výstupom projektu ISAAC. 

Stiahnuť PDF súbor štúdie (anglicky)

Článok o štúdii (česky)

Zdroj: Spolek Partnerství pro městskou mobilitu                      Rok: 2019