Cyklistické dopravné značenie v Európe

Porovnanie dopravného značenia pre cyklistov a chodcov v 12 krajinách Európy a USA.

Originálny názov: Signs and signals for cyclists and pedestrians. Comparison of rules and practices in 13 countries. 

Podobné porovnanie a opis zvislého aj vodorovného dopravného značenia pre cyklistov a chodcov v 12 krajinách Európy (A, B, DK, F, D, I, N, PL, RUS, E, CH, UK a USA). Štúdia opisuje nielen značky, ale aj pincípy využívania, právne prostredie a pod. 

Stiahnuť PDF súbor 

Zdroj: Transport, Health and Environmental Pan-European Programme                       Rok: 2014