Chodci a cyklisti 2018

Obsiahly súbor faktov a štatistických údajov z EÚ pre rozvoj pešej a cyklistickej dopravy.

Dokument sumarizuje množstvo zdrojov informácií, faktov, argumentov a štatistík pre podporu a argumentáciu pešej a cyklodopravy.

Štruktúra:

  • úvodné charakteristiky – čo je pešia a cyklodoprava, základné dáta
  • nehody – kde a ako? – typy nehôd, charakteristiky nehôd, závislosť na veku, trendy vývoja nehodovosti, faktory nehôd – typy komunikácie, priechody atď
  • opatrenia pre zníženie počtu a závažnosti nehôd – plánovanie, dizajn komunikácií, trás a priechodov, opatrenia pre viditeľnosť, dizajn automobilov, vzdelávanie a tréning, helmy, legislatívne nástroje
  • osveta pešej a cyklodopravy – dopady na nehodovosť, na zdravie, na životné prostredie, analýzy pre zmenu módu dopravy

Veľké množstvo tabuliek, grafov, dát.
Všetky dáta s uvedením zdrojov.

Stiahnuť PDF súbor

Zdroj: European Road Safety Observatory                              Rok: 2018