Nehody cyklistov v EÚ – základné údaje (2018)

Podrobný súbor štatistík o nehodách cyklistov v EÚ

Originálny názov: Traffic Safety Basic Facts 2018 – Cyclists

Dobre spracovaná štúdia o nehodovosti cyklistov v EÚ, veľmi veľa faktov, grafov, tabuliek, máp, štatistík, trendov a medziročného vývoja a pod., väčšinou nielen celkovo, ale aj podľa krajín.
Napríklad: počty smrteľných nehôd či nehôd so zranením cyklistov a ich rôzne korelácie k rozličným faktorom napr. celkový počet nehôd, počet obyvateľov, vek, pohlavie, typ komunikácie, čas dňa, deň v týždni, ročné obdobie, viditeľnosť, príčina nehody, iní účastníci nehody, potreba nemocničného ošetrenia, dĺžka nemocničného ošetrenia, typ zranenia, zranená časť tela a i.

Stiahnuť PDF súbor

Zdroj: European Road Safety Observatory                                 Rok: 2018