BYPAD Audit Cyklodopravy: Bratislava 2019

Zhrnutie auditu cyklistickej dopravy v Bratislave a návrh opatrení na jej rozvoj

Výsledy auditu podľa metodiky BYPAD, cyklistická doprava sa hodnotila v 9 okruhoch.

Štruktúra:
– úvodné informácie
– výsledky podľa okruhov
– celkové zhodnotenie
– návrhy opatrení podľa okruhov

Audit bol robený v rámci projektu Cyclurban

Stiahnuť PDF súbor

Zdroje: Projekt Cyclurban                                Rok: 2019