Odporúčania pre rozvoj bicyklovania na národnej úrovni SR (2019)

Súbor odporúčaní, zostavený v rámci projektu Cyclurban

V rámci projektu Cyclurban bolo identifikovaných 7 opatrení pre rozvoj cyklistickej dopravy, určených pre národnú úroveň:

1. Povinné zriaďovanie miestností vyhradených na parkovanie bicyklov v novostavbách rezidenčného typu
2. Zreteľnejšie značenie zón 30 v obciach a mestách
3. Uzákonenie povinného min. 1,5 m bočného odstupu predchádzajúceho vozidla od cyklistu
4. Systematický zber dát o podiele cyklodopravy v mestách a obciach
5. Ustanovenie certifikovaných školiteľov v oblasti cyklodopravy
6. Vzdelávanie vodičov HD o potrebách zraniteľnejších účastníkov cestnej premávky
7. Inkorporovanie témy cyklodopravy do programovej štruktúry RTVS 

Stiahnuť PDF súbor – podrobný opis opatrení, angličtina
Stiahnuť PPT súbor – stručný opis opatrení, slovenčina

Zdroj: Projekt Cycleurban                                       Rok: 2019