Radmesser Berlín

Veľmi zaujímavý a inovativny nástroj pre zvyšovanie bezpečnosti cyklistov, ktorý aplikovali v Berlíne.

Veľmi dobre spracovaná internetová stránka o iniciatíve Radmesser. Interdisciplinárny tím novinárov, fyzikov a expertov na strojové učenie  vyvinuli v Berlíne prístroj a aplikáciu na meranie vzdialenosti predbiehajúceho auta od cyklisti. S prístrojmi jazdilo 2500 dobrovoľníkov v celom Berlíne. Stránka hravou formou podrobne a veľmi názorne ukazuje výsledky a čo z nich vyplýva pre výstavbu bezpečnej cyklistickej infraštruktúry v Berlíne.

Stránka: https://interaktiv.tagesspiegel.de/radmesser/index.html

Stránka je koncipovaná ako kniha, postupne klikáte stránku po stránke v logickej nadväznosti od identifikácie problému cez jeho prieskum až po návrh riešení. Množstvo dynamických grafov, máp a plánov, animácií a pod. Pre svoju inovatívnosť bola stránka oprávnene nominovaná na ocenenie European Press Award v roku 2019.
Stránka je v nemčine, na jej preklad v reálnom čase môžete použiť Google prekladač.

Štruktúra stránky:
1. Inventarizácia – kde sú v Berlíne cyklistické komunikácie?
2. Plány – kde sa v Berlíne plánujú nové cyklistické komunikácie?
3. Dokazovanie – zisťovali sme, kde autá predbiehajú bicykle s malým odstupom
4. Merajte s nami – spolu môžeme zmeniť dopravné plánovanie v meste
5. Roj – stovky prístrojov v teréne
6. Obavy – čo vadí berlínskym cyklistom najviac?
7. Miestna premávka – motoristi predbiehajú cyklistov príliš tesne
8. Nebezpečné miesta – kde je to najhoriše?
9. Riešenia – ako to vyriešili v Kodani?

Zdroj: Tagesspiegel                              Rok: 2019