Skutočne podporujme cyklodopravu – nevymýšľajme koleso

Tzv. policy brief (informačný materiál) záverov dotazníkového prieskumu o podpore cyklodopravy,

Opis aktuálneho stavu a súhrn záverov a odporúčaní, ktoré vyplynuli z dotazníkového prieskumu medzi 130 mestami o podpore cyklodopravy na Slovensku. Prieskum bol robený v rámci projektu Cyclurban+ (na Slovensku implmentovala Cyklokoalícia a Eclareon). Opisuje súčasný stav podpory cyklodopravy a skúsenosti samospráv a navrhuje 5 dôležitých zmien na vylepšenie systému podpory. 

PDF súbor na stiahnutie 

Autori: Peter Rozsár, Cyklokoalícia, Boris Valach, ideas into energy 

Zdroj: Projekt Cyclurban+             Rok: 2020