Cykloobousměrky jsou pro cyklisty bezpečné. Tvrdí to data z pražských ulic.

Argumenty o tom, že cyklobojsmerky nie sú nebezpečné

Článok uvádza argumenty pre cykloobojsmerky, dáta o nehodovosti cyklistov v nich, dáta o cykloobojsmerkách v Prahe, vysvetľovacie video o cykloobojmerkách, odkazy na zahraničné zdroje. 

Stránka s článkom 

Zdroj: Čistou stopou                Rok: 2020